Çevre Politikası

AR Elektrik olarak “Çevreye Saygı ve Temiz Çevre” sloganıyla, Taahhüdümüz;

Sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmak,

Tüm faaliyetlerimizde ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemleri şartlarına uygun çalışmak;

Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmek;

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket etmek;

Ana Politikamızdır.

AR ELEKTRİK Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.

GENEL MÜDÜR