Abb Borusan Harmanlık Ve Mut Projesi Sevk Edilmiştir.